zaterdag 22 januari 2011

Sir Ken Robinson

Sir Ken Robinson is een van mijn grootste inspirators. Hij is een creatieve expert op het gebied van onderwijsvernieuwing. Het bovenstaand filmpje geeft zijn ideeen zeer helder weer. Ga er even voor zitten. In het kort komt het er op neer dat het huidige onderwijssysteem alle creativiteit, die van nature in kinderen zit helemaal wegdrukt. De huidige maatschappij vraagt in zijn visie om een complete nieuwe manier van leren. Kennis is immers binnen minuten verouderd, dus waarom zouden we dat aan kinderen leren. Veel belangrijker is de houding, de nieuwsgierigheid, het vertrouwen waarmee zij de wereld in kunnen stappen om hem bij te kunnen houden. Ik ben het daar roerend mee eens. Zijn speeches op TED zijn hier en hier te zien.
Verder van zijn hand is ook Het Element, over wat er gebeurt als passie en creativiteit samenkomen. Ook een aanrader!