dinsdag 19 juni 2012

Feedback - het JOHARI venster

Feedback geven en ontvangen is wat mij betreft een van de beste manieren om te leren en ontwikkelen. Het blijkt niet zo makkelijk. Goede feedback vraagt om een kwetsbare opstelling van beide partijen in een veilige omgeving. De onderzoekers Joseph Luft en Harry Ingham hebben samen het johari venster gemaakt. Zij onderscheiden vier categorien gedrag, zie het schema hierboven. Het idee is dat samenwerken het beste gaat als er zoveel mogelijk gedrag in de open ruimte plaatsvindt. Dan komen talenten van de betrokkenen optimaal tot hun recht. Om daar te komen zijn er drie strategie├źn. Vanuit het verborgen gebied is het zaak om open te communiceren en voor jezelf op te komen. Vanuit je blinde vlek is het belangrijk om om feedback te vragen om er zo achter te komen waar je talenten liggen. En om te ontdekken wat nog niemand weet (onbekend gebied) kun je alleen maar experimenteren, nieuwe dingen doen in een nieuwe omgeving.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten