donderdag 22 oktober 2015

Teamfases van Tuckman

 
Een modelletje dat me de laatste tijd veel heeft gebracht heet de "Tuckmans Teamfases". Tuckman legt uit dat een groepje samenwerkende mensen die langzaam een team worden door verschillende fases gaat. Eerst is er de fase dat de teamleden individueel prima presteren, maar geen synergie hebben. Daarna komt de fase dat er onduidelijkheden zijn over de taken en verantwoordelijkheden, dat leden zich niet durven uitspreken en de samenwerking soms stressvol is. Dan zit het team in de stormingsfase. Om daaruit te komen dienden er op verschillende vlakken afspraken gemaakt te worden. De vlakken die aan bod kunnen komen zijn de processen, de structuur, de verantwoordelijkheden en de taken, maar ook meer impliciete zaken als de manier waarop het team elkaar aanspreekt en feedback geeft. Als het team daarmee bezig is zit het in de norming fase. Als dat klaar is, kan het team echt goed gaan presteren en spreken we van de performing fase. De fases worden lang niet altijd in een lijn achter elkaar doorlopen, het is een iteratief proces waarin veel stapjes heen en weer worden gezet. Ook als er teamleden bij komen of weggaan moet er vaak weer nieuw werk worden gedaan in de storming en norming fase.